Vad är en snabbavveckling?

För dig som har för avsikt att avveckla ditt företag kan vi hjälpa till med avvecklingsarbetet. Vår tjänst kallas för snabbavveckling eftersom den innebär att du som ägare kan avsluta ditt engagemang i företaget på kort tid i förhållande till exempelvis likvidation. Vi köper ditt bolag och upplöser det i vår ägo.

Vad finns det för fördelar med snabbavveckling kontra likvidation?

De stora fördelarna med en snabbavveckling kontra en likvidation är att du erhåller betalning för bolagets värde omedelbart istället för att vänta 7-8 månader som i en likvidation samt att vi tar hand om allting åt dig.

  • Du erhåller betalning för bolagets värde omedelbart
  • Vi tar hand om allting åt dig

Önskar du få en offert för en snabbavveckling?

För att du ska kunna erhålla offert från oss behöver vi en aktuell resultat- och balansräkning. Fyll i nedan formulär eller skicka samtliga dokument till info@vpr.se där du i ämnesraden anger ”Snabbavveckling”.

Fyll i nedan formulär så återkommer vi med en offert till dig

lagerbolag

Hur vi beräknar vårt arvode

Vår arbetsmodell för avveckling av aktiebolag gör att vi kan hålla bästa tänkbara arvode. I uppställningen nedan framgår våra arvoden baserat på substansvärdet i det aktiebolag som ska avvecklas.

Substansvärde – Vårt arvode

* 0- 500 000 kr = 9 500 kr
* 500 001-1 000 000 = 11 500 kr
* 1 000 001-2 000 000 = 13 500 kr

Vid högre värden lämnas offert

Vad som ingår i vårt arvode

Våra bolagskonsulter hjälper dig med:

  • Expertråd från våra affärs- och skattejurister
  • Köpeavtal
  • Avräkningsnota
  • Avregistrering hos Bolagsverket
  • Ny styrelse och revisor
  • Betalning omgående vid undertecknat avtal
  • Avregistrering av bolaget för f-skatt, moms och arbetsgivare
  • Vi övertar ansvar för framtida årsredovisningar, deklarationer, skattedeklarationer och kontrolluppgifter.