Vad ingår i mitt köp av ett lagerbolag?

Följande handlingar ingår i priset för våra lagerbolag:

 1. Hantering av bolagets registreringsändring hos Bolagsverket
 2. Protokoll från extra bolagsstämma i aktiebolaget
 3. Protokoll från styrelsemöte
 4. Bolagsordning för aktiebolaget
 5. Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 6. Aktiebrev när så önskas
 7. Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 8. Ändringsanmälan till Bolagsverket
 9. Generalfullmakt att företräda aktiebolaget
 10. Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 11. Bankfullmakt i förekommande fall
 12. Stiftelseurkund