Lagerbolag & aktiebolag

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat och vilande aktiebolag som inte har bedrivit någon verksamhet tidigare.

Vad är fördelen med lagerbolag?

Att du kan komma igång direkt med din verksamhet, du behöver inte vänta på att Bolagsverket ska handlägga din registrering.

Avveckling

Vad är en snabbavveckling?

Vi köper ditt bolag och tillgångar och betalar ut värdet minus vårt arvode till dig. Vi avvecklar sedan ditt aktiebolag i vår ägo.

Vad är fördelen med en snabbavveckling kontra en likvidation?

Att du får betalt direkt och att vi hanterar hela processen. En vanlig likvidation tar vanligen 7-8 månader att genomföra och du får vänta lika länge på att värdet i bolaget betalas ut.

Övrigt

Kan ni hjälpa mig med en nyemission av aktier

Ja, ring oss så tar vi tag i detta på en gång.