Likvidation

Att likvidera ett aktiebolag är idag ett mycket vanligt och bra sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv. Aktiebolaget avslutas genom att bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket.
Anlitar ni oss för att ta om hand likvidationen så kan vi erbjuda likvidator för Ert bolag till fast pris.

En likvidation tar ca 6-8 månader att genomföra. Kanske det är en för lång väntan. Ett alternativ kan då vara en snabbavveckling av bolaget. Detta innebär att vi förvärvar bolaget och upplöser det i vår ägo.

Vad ingår vid en likvidation

Vår likvidator avvecklar bolagets tillgångar och skulder, kommunicerar med bolagets revisor och aktieägare. Likvidatorn upprättar de legala dokument som är nödvändiga för att besluta och avregistrera bolaget, vidare upprättas en slutredovisning som granskas av bolagets valda revisor. Slutredovisning ersätter normalt årsredovisningen för det avslutande räkenskapsåret.

– 1-2 Likvidatorer
– Samtliga legala dokument med anledning av likvidationsbeslutet
– Avregistrering av bolaget hos Skatteverket och Bolagsverket, inklusive slutredovisning
– Företräder bolaget vid kontakter hos nämnda myndigheter med anledning av likvidationen

Priser

  1. Standardpris för uppdrag vid frivillig likvidation är 10.000 kr + registreringsavgifter med 1.650 kr
  2. Egenlikvidation där en ledamot i bolaget själv blir utsedd till likvidator, 7.500 kr + registreringsavgifter.