Vid snabbvveckling övertar vi ansvaret för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration. Vi byter även ut den befintliga styrelsen och revisor vilket gör att säljaren helt avslutar sitt engagemang i aktiebolaget.

För att vi ska kunna köpa bolaget och genomföra snabbavveckling måste bolaget vara rensat från vissa balansposter, i princip skall bolaget endast innehålla likvida medel, fordran eller skuld för skatter och avgifter och eventuellt upplupna kostnader för redovisning och revision.

– Vi garanterar att bolaget avvecklas och inte säljs vidare

– Vi upprättar skalbolagsdeklaration

– Vårt arvode är kanske lägst i branschen, 9500 kr för substansvärde under 500 tkr

Vill du veta mer om snabbavveckling?

Vill du veta mer om snabbavveckling, våra tjänster eller hur vi kan hjälpa dig?

Läs mer om snabbavveckling här

Eller ring oss på 010-706 04 00 alternativt maila oss på info@vpr.se.

Vänliga hälsningar,
Johan Bratteberg – VD på Värdepappersregistret AB